کتری برقی فلر 

  • محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گنجایش کتری: 1.7لیتر خاموش شدن اتوماتیک بعد از جوش آمدن دارای سیستم محافظ روشن نشدن کتری بدون آب نشانگر سطح آب دارای درپوش بازشونده‌ی اتوماتیک
  • محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گنجایش  کتری: 1.7لیتر خاموش شدن اتوماتیک بعد از جوش آمدن دارای سیستم محافظ روشن نشدن کتری بدون آب نشانگر سطح آب دارای چراغ نشانگر آبی رنگ هنگام روشن بودن دستگاه
مقایسه 0

ویژه همکاران

عمده فروش مونوکالا

سامانه عمده فروشی در زمینه لوازم خانگی

برای ورود کلیک کنید